Vizyonumuz

İlaç, bireylerin yaşam kalitesini arttırma amacı ile kullanılan ve kimi zaman da hayati bir öneme sahip olan bir üründür. Toplumsal yönden büyük önem taşır ve bulunabilirliğinin düzenli olarak sağlanması gereklidir. Sosyal sorumluluk kavramı bir ilaç firmasının tüm faaliyetleri açısından temel ilke olarak kabul edilmektedir.

İlaç sektörü paydaşlarına bir çok konuda yükümlülükler getirmektedir. İlaç firmalarının etkinlikleri yasalar ile belirli bir çerçeve içerisinde sınırlandırılmıştır.

Uluslararası standartların uygulanması ve küresel gelişmelerin takibiyle daha ileri seviyelerde hizmet sunulabilmesi için çalışılmaktadır. Yüksek bir rekabet ortamı içeren sektörde “etik” değerlerin uygulanması büyük bir önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği katılım süreci içerisinde fikrî mülkiyet hakları konusunda önemli gelişmeler meydana gelmiş ve “Patent”, “Veri Koruması”, “Veri Münhasıriyeti” gibi konular endüstride uygulanmaya başlanmıştır. Geçen son on yıllık süreç sektörde bir yeniden yapılanmayı zorunlu kılmıştır.

Liba Laboratuarları A.Ş. 1945’ten beri toplum sağlığına hizmeti görev kabul etmiş ve Türk İlaç Endüstrisinde faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmüştür. Endüstri içerisinde bir çok ilke imza atmış, yasal ve etik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiştir. Oluşturduğu uluslararası ilişkiler vasıtasıyla daha fazla ürüne erişimi mümkün kılmış ve sürekli bulunabilirliklerini sağlamıştır.

Geleceğe yönelik en büyük hedefimiz de sosyal anlamda yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getirebilmektir. Bu gayemizi de daha yüksek nitelikte bir yaşam içerisinde, hep birlikte yaşayabilme ümidini taşımaktayız.

Saygılarımla,

Murat Sait BARLAS
Yönetim Kurulu Başkanı